Lọc Syringe

LT_Minisart-_0702_RGB_30cf59ad7b
Loại bỏ  các vi sinh vật và các hạt từ các chất lỏng, khí với bộ lọc ống tiêm Minisart®.

Ứng dụng điển hình là lọc vô trùng, chuẩn bị mẫu, và các ứng dụng y tế.

Các bộ lọc ống tiêm có sẵn trong nhiều kích cỡ khác nhau và cỡ lỗ với một số vật liệu màng ưa nước hay kỵ nước.

Đọc thêm:

http://www.sartorius.com/en/products/laboratory/filters/syringe-filters/#ixzz3XqOXJxUF

Sản Phẩm Liên Quan