Dải thiết bị lên men hoàn chỉnh (PTN)

Sartorius_0182_PG7_details_zoom_b6ac5d8e76

Cung cấp dải thiết bị lên men hoàn chỉnh

Từ qui mô nghiên cứu đến qui mô sản xuất lớn, Sartorius Stedim Biotech còn đưa ra khái niệm mới về dây truyền nuôi cấy tế bào dùng một lần với những lợi ích to lớn cho các nhà máy sản xuất sinh dược phẩm hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất về CGMP.

Sản Phẩm Liên Quan