Cân Cubis®

Cubis®
Từ khi ra mắt vào năm 2009, cân Cubis® hướng tới trở thành dòng cân phòng thí nghiệm cao cấp. Cubis® sử dụng trong các lĩnh vực dược phẩm, phòng thí nghiệm theo những yêu cầu nghiêm ngặt nhất. Có thể lựa chọn các cấu hình máy để phù hợp với mục đích sử dụng.

Sartorius_0235_PG9_RGB_Banner_Cubis_Overview_Indiv_00576b2c36

 

Đọc thêm: http://www.sartorius.com/en/products/laboratory/laboratory-balances/balances-overview/#ixzz3ebouvK2F

Sản Phẩm Liên Quan