Pipette FSP12K

wl0406d1_ff1e338008

Với Speedcal, các đơn vị xét nghiệm tương tác với lên đến 12 kênh( mười hai ống nặng nằm cạnh nhau).

Các báo cáo xét nghiệm  được tạo ra tự động.

Read more: http://www.sartorius.com/en/product/product-detail/fsp12k/#ixzz3arICY6MZ

Sản Phẩm Liên Quan